Lenne prawo miejscowe

Przepisy wewnętrzne Hrabstwa

Aktum fundacyji
Baronii de Bordeaux
dnia 4 grudnia roku 1484 spisany

Ogłaszamy wszem i wobec,
że te ziemije Sclavijskie
od morza w głąb łąków
i lesów zielonych
na siedem dni piechoty
jako dom nasz przyjmujemy
za pozwoleniem wszak przeto
Jego Królewskiego Majestatu
i przyrzekamy wszystko czynić
dla dobra osiedlenia
z sił wszystkiech.

Słowem swym oto przyrzekamy
i czynem potwierdzamy.

Maurycy de Bordeaux-Ossoliński
Baron de Bordeaux

Voxum o Sejmiku Lennym
dany w Bordonii
dnia 4 grudnia 1643 roku

Sejmik Lenny jako ciało doradcze Hrabiego de Bordeaux powołujemy i jemu głos wiążący dla wszelkich sporów zastrzegamy. Do Sejmiku Lennego należeć będą Kantony Koronne z grodem lennym, Klemensowe z domem w Porcie Północnym i Anny z pobytem przynależnym w Porcie Baronów.

Kantonią Koronną zarządzać jedynie Pan lenny grodu może, ale przez wzgląd na zasługi dla Domu naszego do Sejmiku wysyłamy Guwernera Generalnego i Guwenrera Domu w Eldoracie, a z Kantonów Klemensowych i Annych ich zarządcy dołączą. Sejmik Lenny choć raz w roku zbierać się będzie i obradować o przyszłości Hrabstwa naszego, swoje rady bez wezwania przedstawiać może i dopomogać w rozwijaniu Domu naszego.

Klemens Kanton Koronny de Bordeaux-Ossoliński
Hrabia Bordonii

Voxum o świętach lennych
dany w Bordonii
dnia 1 stycznia 2000 roku

Mając na względzie wielowiekową tradycję Domu Naszego oraz chcąc wspomnieć o wspaniałej historii Rodu de Bordeaux ustanawiamy święta lenne w dniach:
13 marca - Bal dni wiosennych,
1 lipca - Dzień żniwny,
1 października - Wspomnienie dni pożogi,
4 grudnia - Rocznica powstania Hrabstwa.

Marceli Kanton Koronny z Ossolińskich Bordoński
Hrabia Bordonii