Tradycja i nowoczesność

Baronia współczesna

Bordonia dziś to nie tylko siedziba rodziny Bordońskich Ossolińskich ze wspaniałym historycznym zamkiem, ale to również okoliczne siedliska z wyjątkową przyrodą i tradycjami. Hrabstwo obecnie liczy 34 wsie lenne podzielone pomiędzy trzy regiony zwane kantoniami - poniżej mapa przedstawiająca podział administracyjny:

 

Hrabstwo dzieli się na trzy kantonie - Kantonia Koronna z grodem lennym, Kantonia Klemensa z siedzibą w Porcie Północnym oraz Kantonia Anny z siedzibą w Porcie Baronów. Kantonią Koronną zgodnie z tradycją administruje wyłącznie zarządca lenny grodu, dawny łaciński Cantonicus Generalis, natomiast pozostałymi kantoniami wskazani przez niego mieszkańcy lenna. Zarządcy kantonii tworzą Sejmik Lenny, z wyjątkiem Kantonii Koronnej, która do Sejmiku deleguje od zawsze Guwernera Generalnego (opiekuna zamku) i Guwenrera Domu (opiekuna Dworku w Eldoracie). Sejmik Lenny jest ciałem doradczym Hrabiego Bordonii, do którego należy głos rozstrzygający ewentualne spory.

Hrabstwo Bordonia słynie przede wszystkim z wyjątkowej rzeczy - manufaktury oryginalnej nalewki smogowej. Trunek wytwarzany jest w zamku od pokoleń, a receptura jest pilnie strzeżona jako największa tajemnica naszego domu. Nalewka leżakuje przez 6 miesięcy w zamkowej piwnicy, co nadaje jej wyjątkowy smak i niezwykłą moc.

 

Gród lenny, czyli miasto Bordonia to dziś jedno z większych miast Konsulatu Sclavinii. Oprócz możliwości zwiedzania zamku miasto oferuje również możliwość osiedlenia, rozpoczęcia pracy i nauki. W mieście działa Bordońska Galeria Sztuki.

 

BUDYNKI I MIEJSCA
1 - Zamek warowny de Bordeaux
2 - Katonia - budynki aktualnie użytkowane przez Ratusz Miejski
3 - Stara Oficyna (dzielnica mieszkalna)
4 - Drukarska (dzielnica handlowa)
5 - Dzielnica rzemieślnicza z portem
6 - Akademia Polinaukowa
7 - Rynek miejski ze statuą Srebrnego Jednorożca
8 - Ossolin (dzielnica mieszkalna)
9 - Nadmorska (dzielnica mieszkalna)
10 - Przy Rynku (dzielnica mieszkalna)
11 - Warowna (dzielnica mieszkalna)
12 - Nadrzeczna (dzielnica mieszkalna)
13 - Podgrodnia (dawne magazyny i stajnie)
14 - Strażnica (dawny punkt kontrolny przed wjazdem do miasta)
15 - Winne rozłogi


ULICE
A - Główna
B - Zamkowa
C - Przy Rynku
c - Brama Zamkowa
D - Przy Murach
E - Nadrzeczna
F - Maurycego
G - Akademicka
H - Portowa
I - Srebrna
J - Kupiecka
K - Browarna
L - Furtowa


BRAMY I RZEKA
a - Wielka Furta
b - Brama Morska
c - Brama Zamkowa (również nazwa ulicy)
d - Brama Polna
e - Brama Rybaków
f - Brama Złotników
g - Brama Warowna
h - Ossolina


Adres zamku i kancelarii miejskiej:
Zamek de Bordeaux
ul. Brama Zamkowa
Bordonia
Konsulat Sclavinii

 

 

Hrabia Bordoński

Kanton Koronny Grodu

Marceli z Ossolińskich Bordoński

Aktualnie nad Hrabstwem opiekę sprawuje Marceli Hrabia z Ossolińskich Bordoński (strona profilowa w KS).

Wybrane aktywności w Księstwie Sarmacji:
- Przedruk wywiadu dla Przeglądu Politycznego,
- Przedruk wywiadu z Gazety Hasselandzkiej