Akademicki Egzamin Elementarny

Przystąp do egzaminu!

Dokonaj autoryzacji i rozpocznij egzamin

Uwaga! Autoryzacja jest rówznoznaczna z poniesieniem opłaty - 4000 lt
Egzamin trwa 5 minut. Jeżeli nie udzielisz odpowiedzi w tym czasie to nie zostanie on zaliczony.

Zobacz listę wyników z przeprowadzonych AEE