Historia domu de Bordeaux

Od rodu Ossolineuszy

Aktualności z Bordonii

Informacje bieżące

Apolinary Kanton Koronny Montserrat, Hrabia Bordonii
rozpoczął szerokie prace renowacyjne zamku

Poczet lenników Hrabstwa

Zarządcy rodowi zamku

Święta lenne

13 03 bal dni wiosennych
1 07 dzień żniwny
1 10 wspomnienie dni pożogi
4 12 rocznica powstania Hrabstwa

Tradycja i nowoczesność

Bordonia współczesnie

Lenne prawo miejscowe

Przepisy wewnętrzne Baronii

Opactwo Bordonów

Pierwsze świeckie templum

Akademia Polinaukowa

Bordońska szkoła wyższa

Bordońska Galeria Sztuki

Centrum życia kulturalnego

Dagomir Ossolński, XVIII w.

Historyja domu de Bordeaux nierozerwalna jest z losami Sclavinji, Ojczyzny naszej,
bez jej blasku rody nasze istnienia by nie miały i nigdy by się one spotkać nie mogły,
były one by bez miłości do tych ziem i Narodu wyjątkowego i bez ideji Krucjaty by trwały.

W fotografiach zapisane czasy współczesne

Zamek Bordoński